CENÍK

Platbu můžete uskutečnit buď osobně ve studiu nebo na bankovní účet č.

2401665424/2010 do poznámky napište své jméno.

Kredity na běžné lekce nelze kombinovat s platbou za uzavřené kurzy.Pokud využíváte zvýhodněné vstupné, respektujte platnost kreditů a sledujte si jejich platnost v rezervačním systému, po uplynutí expirační lhůty není možné kredity prodlužovat.

Upozornění:

Po uhrazení vstupného za lekci účastník lekce vyjadřuje souhlas, že si je vědom svého zdravotního stavu a že cvičení se účastní na vlastní odpovědnost. Rovněž vyjadřuje souhlas, že intenzitu cvičení přizpůsobí svým schopnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Provozní řád k nahlédnutí zde.